392 444 22 98

Sipariş Çözümlerimiz

Anasayfa > Çözümler > Sipariş Çözümlerimiz

Sipariş Çözümlerimiz

Çağımızda; özellikle hızlı tüketim ürünlerinde rekabet inanılmaz boyutlara ulaşmıştır. Tüketici alışkanlıkları her geçen gün değişirken trendleri takip etmek ve bunlara yönelik kararlar verebilmek, etkin pazarlama faaliyetleriyle ürün ve markayı öne çıkarmak, tüm bunların yanı sıra, doğru ürünlerin; doğru zamanda ve doğru yerde bulunmasını sağlamak işletmelerin ortak sorunu haline gelmiştir.
İşletmeler hangi sektörde faaliyet gösteriyor olurlarsa olsunlar artık müşterileri ile sürekli irtibatta kalmaya ve onların ihtiyaçlarını en iyi ve kısa şekilde karşılamaya mecburlar. Bunu sağlamanın en çok tercih edilen yöntemlerinden biri ise “saha satış-dağıtım operasyonu ”nu yürütmektir. Böylece firmalar, müşterilerine doğrudan ulaşarak ihtiyaçlarını yerinde tespit edebilecek, hatta anında bu ihtiyaçları karşılayabileceklerdir. Düzenlenen kampanyalar ve yenilikler müşteriye doğru bir şekilde iletilebilirken, belirlenen pazarlama stratejisi verimli bir şekilde kullanılabilecektir. Saha operasyonunun takibi ve müşteri ile cari ilişkilerin tam şekilde yönetim ve takip altına alınabilmesi de, performans ve finansal verilerin hiç olmadığı kadar önemli hale geldiği günümüzde saha satış-dağıtım organizasyonunun bir diğer önemli artısıdır.

Datakod, tüm bunları sağlayacak etkin bir saha satış-dağıtım operasyonu yürütebilmek için ihtiyacınız olan en önemli araç olan Datakod Satış-Dağıtım Sistemi’ni (DSDS) size sunuyor.

Genel Özellikleri:

Her türlü satış dağıtım organizasyonunun ihtiyaçlarını karşılamak üzere parametrik olarak geliştirilmiş olan DSDS; danışmanlık, donanım, yazılım, kuruluş, eğitim ve destek bileşenlerini içeren anahtar teslim bir çözümdür. Modüler yapısı ile her ölçekteki firmada ve operasyonda, en büyüğünden en küçüğüne kadar tüm satış dağıtım organizasyonlarında verimli olarak kullanılabilir. DSDS; Uzaktan erişim uygulamaları gibi günümüz satış sistemlerinin tüm önemli ihtiyaçlarını karşılar. Saha, Distribütör, merkez ve karar destek modülleri ile ölçeklenebilir bir sistemdir.

Entegre Modüler Yapı:

DSDS birbiriyle entegre çalışabilen 4 ana modülden oluşur;

o Saha ve distribütör bileşenlerini içeren DSDS Distribütör Modülü; sistem üzerinde çalışacağı altyapıyı sağlar ve günlük operasyonları yürütür. Bilinen tüm entegre ticari paketler ve ERP sistemleri ile uyumlu çalışır.
o DSDS Muhasebe Modülü; Tek Düzen Hesap Planı uyumlu bir muhasebe yazılımıdır. Harici Ticari paketlerin olmadığı durumlarda ya da birden fazla şirketin aynı bünye altında yürütülmesi durumunda, tüm operasyonun finansal verilerinin birlikte değerlendirilmesinde kullanılır.
o DSDS Merkez modülü; birden fazla bölgede dağıtım yapan orta ve büyük ölçekteki işletmelerde kullanılır. Dağıtım bölgelerinden operasyon bilgilerini toplayan Merkez Modülü, aynı zamanda kritik verilerin ve kararların merkezde oluşturulacak noktalarda otomatik olarak dağıtılmasını sağlar ve merkezi yönetimi kolaylaştırır.
o DSDS Karar Destek Modülü; Merkez Modülünde toplanan verilerin OLAP teknolojisi kullanılarak değerlendirilmesini ve istenilen şekilde raporlanmasını sağlar. Orta-Üst kademe yöneticilerin karar vermelerini kolaylaştıran bir araçtır.

Avantajları:

• Zaman tasarrufu sağlar.
• Satış ve karlılığı arttırır.
• Operasyon ve stok kontrollerini sağlar.
• Toplam kaliteyi arttırır.
• Müşteri memnuniyeti ve sadakati sağlar.
• Fatura hatalarını önler.
• Etkin satış süresini arttırır.